Kontaktinfo

Om meg

Hovedsiden

 


Gården Holdheim og
litt om opprinnelsen

Gården ble rydda og bygd på 1930-tallet av min bestefar Anders A. Holden og hans kone Ingeborg Sofie Moan.

Min far Anders Odvar Holden og min mor Kari f. Balstad tok over drifta i 1960. De drev gården med først melkekyr og senere sauedrift fram til sist på på 60-tallet.
I 1980 begynte jeg å dyrke ferdig noe halvferdig nydyrking slik at det tilsammen ble ca. 60 mål med gras. Deretter bygde jeg om fjøset til høytørke i 1982 har etter dette drevet jorda uten dyr med bare å tørke og selge høyet. Dette har vært som en hobby i tillegg til jobben min på Kitron Microelectronics. Alle ferier er brukt til å vente på ei oppholdsskur slik at jeg kunne få inn det siste lasset.

Mer om tørkeprosessen kan du etter hvert finne under Holden Høy.


Anders A Holden


Ingeborg Sofie Moan


Anders og Kari Holden

Rorosweb.com 2002 - Siste oppdatering: 2002-07-23