Holdheim ligger i fjellbygda
Ålen i Sør-Trøndelag

 

 

 

 

 
Jeg er "hobbybonde" uten dyr!
På Holdheim, som er hjemgården min, har jeg ei høytørke
hvor jeg tørker og selger høyet
fra ca. 62 mål dyrka mark
.Grovforsenteret


Høypriser 2002

Felleskjøpet
AK-Maskiner
Eiksenteret
EspegardBondebladet
Bedre Gardsdrift
Landbruk.no
Norsk Landbruksmarked

 


 
Rorosweb.com 2002 - Siste oppdatering: 2003-07-06