Oslo Børs

Hegnar Online


Holden Holding ASA

Dette er holdingselskapet med utspring fra gården Holdheim g.nr. 72 br.nr. 6 i Ålen i Sør-Trøndelag. Stråselskaper under holdingselskapet er:

Holden Høy AS.
Stråselskapet som sørger for inntektene. I hvertfall to ganger i året, på september når høyet selges og på februar når produksjonstilskuddet utbetales
.

Holden Hobby AS. Aksjeselkapet som tar seg av den fritida som er igjen etter å ha gjort unna en arbeidsdag hos Kitron Microelectronics AS (foreløpig ikke et datterselskap i Holden Holding ASA) samt vært Høykommissær i Holden Høy AS, et stråselskap i Holden Holding ASA.

Holden Hest AS.
Dette er mer i startgropa. Aksjeselskapet er danna men hesten(e) er ikke kjøpt. Det blir liksom litt mer på drømmestadiet enda. Jeg er veldig mottakelig for tips og anbefalinger om hvorfor jeg bør/bør ikke satse på den og den rasen f.eks.

Holden Humor AS. Eget aksjeselskap som sørger for å holde humøret oppe i disse dystre landbrukstider. 

Holden Hyperlink AS.
Dette aksjeselskapet skal sørge for å føre deg videre ut på nettet etter at du har vært igjennom alle datterselskapene i Holden Holding ASA.

Rorosweb.com 2002 - Siste oppdatering: 2002-07-08