Grovfôranalyse for hest

Forklaringene til måleresultatene er laget av Grovfôrsenteret på Hellerud,
tlf. 64 83 20 53.

 Tørrstoff

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

85,6%

85,7%

88,6%

86,3%

87,1%

91,7%

85,6%

Tørrstoffprosenten forteller hvor stort tørrstoffinnholdet i fôret er. For at høy skal være lagringstørt
må tørrstoffinnholdet være minst 82%, dvs. maks. 18% vann. For høyt tørrstoffinnhold (>90%)
 kan gi mye støv, noe som kan føre til luftveisproblemer hos hest.

Vanlig innhold i høy: 82-87%.

 Protein NIRS (% av tørrstoff)

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

15,2%

14,1%

12,8%

13,7%

19,6%

15,3%

13,9%

Protein. Ungt gras og kløverholdig høy har høgt proteininnhold, mens det er lågt i seint slått høy
og halm. Kraftig gjødsling gir høgt proteininnhold. Særlig lågt proteininnhold tyder på for sein
høsting.

Vanlig innhold i høy: 12-15% av tørrstoff.

 Trevler NIRS (% av tørrstoff)

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

30,5%

30,5%

30,3%

33,8%

27,3%

30,2%

29,1%

Trevleinnholdet i høy er høgere jo seinere det er slått. Svært trevlerikt fôr er tyngre fordøyelig og
har lavere næringsinnhold. Hester er imidlertid avhengig av en viss mengde trevler (struktur) i
fôrrasjonen for at fordøyelsen skal fungere normalt.

Vanlig innhold i høy: 28-33% av tørrstoff.

 Fôrenheter (Ffe) pr kg tørrstoff

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0,62

0,64

0,59

0,60

0,70

0,65

0,63

Fôrenheter (Ffe) pr kg fôr

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0,53

0,55

0,52

0,52

0,61

0,60

0,54

Fôrenheter (Ffe) kg fôr pr fôrenhet

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1,9

1,8

1,9

1,9

1,6

1,7

1,9

Fôrenheter (Ffe). Fôrmidlenes energiinnhold måles i fôrenheter, som uttrykker energiverdien i 1 kg
bygg (ca 1 kg vanlig kraftfôr eller 1.1 kg havre). Energiinnholdet i høy varierer stort, fra om lag
0,40 til 0,60 pr. kilo høy, dvs., at det trengs fra 1,5 til 2,5 kg høy til en fôrenhet.

Vanlig innhold i høy: 0,50-0,65 pr kg tørrstoff eller 1,7-2,5 kg fôr
pr fôrenhet.

Fordøyelig protein pr kg tørrstoff

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

109 g

101 g

89 g

96 g

154 g

110 g

96 g

Fordøyelig protein pr kg fôr

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

93 g

87 g

79 g

83 g

134 g

101 g

82 g

Fordøyelig protein pr fôrenhet

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

176 g

158 g

151 g

160 g

220 g

169 g

152 g

Fordøyelig råprotein forteller hvor stor andel av det totale proteininnholdet som kan utnyttes
av hesten. Hestens behov for protein angis i gram fordøyelig råprotein. I tidlig slått høy er en større
andel av det totale proteininnholdet fordøyelig enn i seint slått høy.

Vanlig innhold i høy: 66-90 g pr kg tørrstoff eller 55-78 g pr kg fôr.

 Kommentarer til resultatet 

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Kvakitetsklasse H2 Kvakitetsklasse H2 Kvakitetsklasse H3 Kvakitetsklasse H3 Kvakitetsklasse H1 Kvakitetsklasse H2 Kvakitetsklasse H2

Lagringstørt

Lagringstørt Ekstra tørt Lagringstørt Ekstra tørt Ekstra tørt Lagringstørt
Høgt protein-innhold Høgt protein-innhold Middels proteininnhold Høgt protein-innhold Svært høgt protein-innhold Høgt protein-innhold Høgt protein-innhold

Ut fra energikonsentrasjonen deles høyet inn i fem ulike kvalitetsklasser.
Oppsettet nedenfor gir ei rettesnor for hva slags høykvalitet/klasse som egner seg til hester
i ulike livsfaser og bruksområder.

Høyklasse

Anbefalt til

Forenheter pr kg tørrstoff

H1

Unghest
Hoppe m/føll

Over 0,66

H2

Unghest
Hoppe m/føll
Konkurransehester

0,61 - 0,66

H3

Arbeidshest
Hobby/sportshest

0,5 - 0,60

H4

Arbeidshest
(Hobby/sportshest)

0,45 - 0,54

H5

Lite egnet

Under 0,45