Grovfôranalyse for drøvtyggere

 Forklaringene til måleresultatene er laget av Grovfôrsenteret på Hellerud, tlf. 64 83 20 53.

 Tørrstoff

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

85,6%

85,7 %

88,6  %

86,3 %

87,1 %

91,7 %

85,6 %

Tørrstoffprosenten forteller hvor mye av fôret som består av tørt materiale. Resten er selvsagt vann.
Det er i det tørre materialet næringsstoffene sitter. Lav tørrstoffprosent sier at det er forholdsvis lite
energi og protein pr. kg fôr. Fuktig fôr kan likevel ha svært høg energikonsentrasjon i tørrstoffet og
gi grunnlag for høg produksjon. Vanlig tørrstoffinnhold i direkte høsta surfôr er ca. 16-24%.
I fortørka materiale kan innholdet variere mellom 25 og 60%. Dersom materialet har en
tørrstoffprosent mellom 60 og 80% kan det være fare for mugning. Dette fordi så tørt for har
vanskelig for å pakkes i silokummen/rundballen. Når luft kommer til vil fôret mugne.
Lagringstørt høy skal ha et tørrstoffinnhold på over 82%

 Protein (NIRS) % av tørrstoff

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

15,2%

14,1 %

12,8 %

13,7 %

19,6 %

15,3 %

13,9 %

Proteininnholdet kan variere en hel del. Faktorer som påvirker innholdet er gjødslingsmengde,
høstetidspunkt, plantesammensetning, klima og utvasking av næringsstoffer i jorda.
Regn i slått grasmateriale kan gi utvasking av protein.

 Trevler (NIRS) % av tørrstoff

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

30,5%

30,5 %

30,3 %

33,8 %

27,3 %

30,2 %

29,1 %

 

Trevler. Høstetidspunktet er den viktigste faktoren for mengde av trevler i fôret.
Seint høsta fôr har høgt innhold, mens tidlig høsta har lågt. Plantesammensetning og værforhold i vekstperioden er også faktorer som påvirker innholdet. Kaldt og fuktig vær tidlig i vekstperioden
gir lite blad og forholdsvis mye stengler. Av dette følger høgt trevleinnhold.

 Celleveggstoffer (NDF) % av tørrstoff

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

56,7%

54,9 %

----------

----------

----------

----------

----------

 


Energiverdi (NIRS) pr kg tørrstoff

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0,78 FEm

0,84 FEm

0,78 FEm

0,77 FEm

0,85 FEm

0,79 FEm

0,81 Fem

Energiverdi (NIRS) pr kg fôr

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0,67 FEm

0,72 FEm

0,69 FEm

0,66 FEm

0,74 FEm

0,72 FEm

0,69 Fem
Energiverdi
en sier hvor mange fôrenheter fôret inneholder pr. kg tørrstoff og pr. kg fôr.
1 FôrEnhet melk tilsvarer energiinnholdet i 1 kg bygg, beregnet til mjølkeproduksjon. Kua utnytter
energien i fôret bedre til mjølkeproduksjon enn til feiting, derfor det nye systemet.
Energiverdien er det viktigste kvalitetskriteriet for grovfôret, og helt avgjørende for om en kan
forvente høg eller moderat produksjon på dyra.

Proteinverdi pr kg tørrstoff

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

73 g AAT

16 g PBV

74 g AAT

3 g PBV

73g AAT

-11g PBV

72g AAT

-1g PBV

74g AAT

65g PBV

73g AAT

17g PBV

73g AAT

1g PBV

Proteinverdi pr kg fôr

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

62 g AAT

14 g PBV

63 g AAT

3 g PBV

65g AAT

–10g PBV

62g AAT

-1g PBV

64g AAT

57g PBV

67g AAT

16g PBV

62g AAT

1g PBV

Proteinverdi pr FEm

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

94 g AAT

21 g PBV

88 g AAT

4 g PBV

94g AAT

-14g PBV

94g AAT

-1g PBV

87g AAT

76g PBV

92g AAT

22g PBV

90g AAT

1g PBV

Proteinverdi. I det nye systemet benevnes proteininnholdet i fôret med AAT og PBV.
Disse emnene er vanskelige, men nedenfor er det gjort et forsøk på å forklare systemene.

AAT: Aminosyrer Absorbert i Tarmen er det egentlige målet for hvor mye protein som stilles til
disposisjon for dyreorganismen. Mesteparten av fôrproteinet blir brutt ned og omdannet til
mikrober i vomma. En stor del av mikrobene består av aminosyrer. Mesteparten av dette blir
absorbert i tarmen når de døde mikrobene kommer dit. Noe fôrprotein kommer seg gjennom
vomma uten å bli nedbrutt (by-pas-protein). Mye av dette blir omdannet til aminosyrer og absorbert
fra tarmen. AAT er summen av aminosyrer fra mikrober og ikke nedbrutt forprotein absorbert i tarmen.

PBV: ProteinBalansen i Vomma. PBV er enkelt forklart differansen mellom mengden nedbrutt
fôrprotein og oppbygd mikrobeprotein. Tidlig høsta grovfôr har høgt innhold av nedbrytbart protein,
dette gjør at PBV blir positiv. Seint høsta for inneholder mindre nedbrytbart protein,
derfor blir PBV negativ. Negativ PBV betyr at det kan bli mangel på nitrogen i vomma til
mokrobenes egen syntese. I totalrasjonen (grovfôr og kraftfôr samlet) ønsker vi å få en PBV
nærmest mulig 0.

 Fôrmengde pr. FEm

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1,5 kg

1,4 kg

1,4 kg

1,5 kg

1,4 kg

1,4 kg

1,4 kg

Fôrmengde pr fôrenhet angir hvor mange fôrenheter en gir dyra ved en bestemt tildeling.
Har fôret 5 kg pr. fôrenhet og en tildeler 40 kg surfôr daglig får dyret 8 fôrenheter via surfôret.

 Kommentarer til resultatet

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Middels forenhets-konsentrajon Høg forenhets-konsentrasjon Middels forenhets-konsentrajon Middels forenhets-konsentrajon Høg forenhets-konsentrasjon Middels forenhets-konsentrajon Høg forenhets-konsentrasjon
Høg PBV Middels PBV Middels PBV Middels PBV Svært høg PBV Høg PBV Middels PBV