Grovfôranalyse for hest og drøvtygger

 Forklaringene til måleresultatene er laget av Grovfôrsenteret på Hellerud, tlf. 64 83 20 53